FAKTA


Är bin livsnödvändiga?

Ja faktiskt. Det är tack vare biet som vi har mat på bordet, inte bara honung utan 76% av det vi äter inom eu. Tre fjärdedelar av all vår mat har alltså kommit till tack vare binas pollineringsarbete. Utan denna lilla insekt skulle vi få klara oss på en diet som till största delen skulle bestå av ris, majs och olika sädesslag – växter som pollineras med vinden. Kött skulle troligtvis bli en dyr bristvara eftersom djuren äter växter. Förutom de grödor vi äter så pollinerar bin även växter som är viktiga för vattenreningen, markbindningen och koldioxidneutraliseringen. Honungen som bina producerar är dessutom full av antioxidanter och vitaminer.

-Man har räknat ut att vi skulle få skörbjugg inom fyra år ifall bin dör ut.


Varför dör bin onaturligt?

De jordbruksgifter som används i lantbruket, minskad biologisk mångfald bland växter, virus, sjukdomar och de kvalster som lever i bikuporna och som idag är resistenta mot det gift som har används mot dem. På senare tid har bisamhällena även drabbats av något som kallas för ”colony collaps disorder” vilket innebär att bina inte längre hittar hem till bikupan. Deras orienteringsförmåga har slagits ut och hela bisamhället i kupan svälter ihjäl.

-Det har skyllts på mobilmaster och svampangrepp, men nu tror man att jordbruksgifterna är orsaken.

- Bland de döda bin som undersökts har man hittat neonikotenoider i 96%. Ämnet ingår i bekämpningsmedel mot skadeinsekter


HONUNG

Man kan skriva hur mycket som helst om hur nyttigt och bra det är med honung, här kommer en kort sammanfattning om bin och honung.

Ett bi samhälle kan bestå av 80 000 individer varav en bidrottning. Om sommaren lever ett bi 5-6v. Bina hämtar nektar som finns i blommorna. För att få ihop nektar till ett halvt kilo honung måste bina besöka ca 3-4 miljoner blommor. En flygsträcka som kan uppskattas till två varv runt jorden. Nektarn omvandlar de till det vi kallar honung och lagrar den i bikupans vaxkakor. När bina sätter vaxlock över vaxkakan är honungen mogen att skördas av biodlaren.

Honungen är bättre än vanligt socker då den innehåller mer fruktsocker. Det ger en jämnare blodsockernivå och tas lättare upp av kroppen.


I korthet hur man skördar honungen (skattar)

Biodlaren avlägsnar vaxlocken och placerar vaxkakorna i en centrifug – en honungsslunga. I den slungas honungen ur vaxkakorna av centrifugalkraften. Därefter silas honungen så den blir fri från vax och främmande partiklar. Då har man fått nyslungad honung. Den är alltid flytande. Vaxkakorna sätts tillbaka i bikupan för att fyllas med honung på nytt. I honungen bildas efterhand kristaller. Hög halt av druvsocker ger snabb kristallisation. För att få en smörig, jämn och mjuk konsistens rör biodlaren honungen. Det kan ske ett par gånger om dagen, tills honungen blir tjockflytande och ogenomskinlig. Slutligen tappas honungen på burk.


Vad används honungen till då?

För invärtes bruk finns det flera användningsområden. Om man har ont i halsen kan  man lindra det onda genom att ta en tesked honung. Honung är också effektiv för behandling av sår och brännskador. Den har en antibakteriell effekt och gör att läkningsprocessen går snabbare. Honung är också en bra källa till glukos och fruktos och används ofta av idrottsmän som behöver ett snabbt energitillskott under eller efter träning.


Hejdå penicillin - välkommen honung.

Många undrar om honung verkligen är så där nyttigt som vissa påstår. Svaret är JA!


Honung – framtidens medicin

Streptokocker. Man får ont i halsen bara man hör namnet. Streptokocker är boven i många farliga sjukdomar; halsfluss, blodförgiftning och inte minst att streptokocker kan orsaka svårläkta sår som leder till hög dödlighet. I dag har vanlig antibiotika svårt att tränga sig igenom och bekämpa dessa otäcka bakterier.

All honung har en bakteriedödande effekt. Det vet man sedan urminnes tider. En dryg matsked honung om dagen håller de flesta bakterier i schack.

Men nu är det alltså dags för honungen själv att träda fram som ett tänkbart alternativ till antibiotika. Man stryker helt enkelt honungen på det infekterade såret som drabbats av den klassiska sjukhussjukan, orsakad av bakterier som är multiresistenta mot flera sorters antibiotika.

I forskningen har det visat sig att honungen, redan efter två timmar, lyckats ta död på 85 procent av bakterierna. Och honungen är inte bara botande, den är också förebyggande.

Förutom att hindra åtskilligt lidande hos individen, kan honungen också spara oerhörda pengar. Cirka fyra procent av västvärldens vårdkostnader går nämligen till att behandla svårläkta sår.