FAKTA


Är bin livsnödvändiga?

Ja faktiskt. Det är tack vare biet som vi har mat på bordet, inte bara honung utan 76% av det vi äter inom eu. Tre fjärdedelar av all vår mat har alltså kommit till tack vare binas pollineringsarbete. Utan denna lilla insekt skulle vi få klara oss på en diet som till största delen skulle bestå av ris, majs och olika sädesslag – växter som pollineras med vinden. Kött skulle troligtvis bli en dyr bristvara eftersom djuren äter växter. Förutom de grödor vi äter så pollinerar bin även växter som är viktiga för vattenreningen, markbindningen och koldioxidneutraliseringen. Honungen som bina producerar är dessutom full av antioxidanter och vitaminer.

-Man har räknat ut att vi skulle få skörbjugg inom fyra år ifall bin dör ut.


Varför dör bin onaturligt?

De jordbruksgifter som används i lantbruket, minskad biologisk mångfald bland växter, virus, sjukdomar och de kvalster som lever i bikuporna och som idag är resistenta mot det gift som har används mot dem. På senare tid har bisamhällena även drabbats av något som kallas för ”colony collaps disorder” vilket innebär att bina inte längre hittar hem till bikupan. Deras orienteringsförmåga har slagits ut och hela bisamhället i kupan svälter ihjäl.

-Det har skyllts på mobilmaster och svampangrepp, men nu tror man att jordbruksgifterna är orsaken.

- Bland de döda bin som undersökts har man hittat neonikotenoider i 96%. Ämnet ingår i bekämpningsmedel mot skadeinsekter


HONUNG

Man kan skriva hur mycket som helst om hur nyttigt och bra det är med honung, här kommer en kort sammanfattning om bin och honung.

Ett bi samhälle kan bestå av 80 000 individer varav en bidrottning. Om sommaren lever ett bi 5-6v. Bina hämtar nektar som finns i blommorna. För att få ihop nektar till ett halvt kilo honung måste bina besöka ca 3-4 miljoner blommor. En flygsträcka som kan uppskattas till två varv runt jorden. Nektarn omvandlar de till det vi kallar honung och lagrar den i bikupans vaxkakor. När bina sätter vaxlock över vaxkakan är honungen mogen att skördas av biodlaren.


I korthet hur man skördar honungen (skattar)

Biodlaren avlägsnar vaxlocken och placerar vaxkakorna i en centrifug – en honungsslunga. I den slungas honungen ur vaxkakorna av centrifugalkraften. Därefter silas honungen så den blir fri från vax och främmande partiklar. Då har man fått nyslungad honung. Den är alltid flytande. Vaxkakorna sätts tillbaka i bikupan för att fyllas med honung på nytt. I honungen bildas efterhand kristaller. Hög halt av druvsocker ger snabb kristallisation. För att få en smörig, jämn och mjuk konsistens rör biodlaren honungen. Det kan ske ett par gånger om dagen, tills honungen blir tjockflytande och ogenomskinlig. Slutligen tappas honungen på burk.